EnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianRussianSerbianSlovenianSpanish

Geodetski radovi AGENCIJA PREMER SJA Beograd

0 / 5
Uporedi Štampaj
Girl in a jacket

Geodetski radovi AGENCIJA PREMER SJA Beograd

Firma Premer Sja obavlja sve vrste geodetskih poslova na teritoriji grada Beograda i okoline. Naš tim čini kvalitetan i stručan kadar.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće usluge:

Geodetska merenja – oblast katastra

 • Snimanje i prijava objekata  kod nadležnih katastarskh službi

 • Deobe parcela (realizacija projekta preparcelacije)

 • Formiranje građevinske parcele

 • Izrada protokola regulacije

 • Legalizacija – Geodetski snimak

 • Obnavljanje međa – granica katastarskih parcela

 • Katastarske promene na osnovu važećih urbanističkih planova

Geodetska merenja – oblast građevinarstva

 • Pripremni radovi

 • Izvođenje objekata – oblast niskogradnje I visokogradnje (sva geodetska merenja u toku izgradnje objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu)

 • Kontrole izvedenog stanja objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu

 •  Kontrola temelja (geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o državnom premeru i katastru)

 • Stručni nadzor

Geodetska merenja – oblast projektovanja

 • Izrada geodetske projektne dokumentacije u oblasti Katastra, urbanizma i građevinarstva

 • Izrada katastarsko-topografskog plana

 • Izrada topografskih planova

 • Izrada situacionih planova

 • Geodetsko snimanje svih nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i sprovođenjem kroz nadležni katastar

Kao i izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama.

Geodetske usluge – detaljnije:
Omeđavanje parcele
 – omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljnje granice parcele.Omeđavanje se izvodi radi uvođenja kupca u posed parcele, za potrebe ograđivanja parcele i sl.

Izrada katastarsko- topografskih planova,  situacionih planova i drugih planova za potrebe investitora – prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata – planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas očekuju. Dakle, pre izrade projekta, odnosno pre davanja urbanistickih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je izraditi topografski plan predmetnog područja. Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži sve detalje na terenu.

Snimanje podzemnih vodova i instalacija -zakonska je obaveza investitora, odnosno izvođača, da se izvrši gedetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija još prilikom njihovog postavljanja – izgradnje. Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeća, odnosno izvođači radova na terenu.

Nakon izvršenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih vodova i instalacija.

Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.

Deoba parcele – promena oblika i površine parcele naziva se deoba parcele. Postoje dve vrste deoba parcela:

*Uslovna deoba parcele je kada su uslovljene površine u okviru ukupne površine parcele

*Faktička deoba parcele je kada je na terenu postavljena faktička linija razgraničenja u okviru parcele

Snimanje objekta (stambenih, poslovnih, privrednih, pomoćnih) -snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnjim gabaritima, obradu (manuelnu i računsku ) i provođenje kroz Centre za katastar nepokretnosti.

Agencija po završenom poslu predaje predmet u Službe za katastar nepokretnosti.

Objekti koji se snimaju ne moraju imati odobrenje za gradnju u slučaju legalizacije, svi ostali objekti moraju imati odobrenje za gradnju.

Objekti su i vodovi instalacija ( elektro, telefonske, vodovodne, gasne i dr.mreže)

U cilju legalizacije bespravno izgrađenih objekata, odnosno uknjižbe objekata u vlasničku evidenciju-ovo je prava faza u celom postupku legalizacije objekata. Ovo je jedna od najčešćih geodetskih usluga na terenu.

Geodetski radovi AGENCIJA PREMER SJA Beograd

Za više informacija, možete nas kontaktirati na:
tel: 063/ 31 94 21, 065/ 99 75 600, 011/ 24 28 217
email: [email protected]

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 Zatvoreno
 • Adresa Milana Rakica 2
  Beograd

Postavi komentar