EnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianRussianSerbianSlovenianSpanish

MARKING DOO – Proizvodnja Aluminijum – sulfata Užice

0 / 5
Uporedi Štampaj
Girl in a jacket

MARKING DOO – Proizvodnja Aluminijum – sulfata Užice

Preduzeće Marking doo predstavlja vodećeg proizvođača aluminijum-sulfata u Srbiji sa kapacitetom proizvodnje od 42 tone dnevno. Kontinuiranom proizvodnjom od 2005. godine ostvaruje se produkcija od 12.000 tona aluminijum-sulfata godišnje. Stalnim unapređenjem tehnološke linije i opremljenosti preduzeća, obezbeđuje se visoki “A“ kvalitet proizvoda, što se proverava kroz svakodnevne analize u sopstvenoj laboratoriji.

Kvalitet proizvoda redovno se kontroliše na “Tehnološko-metalurškom fakultetu“ i “Institutu za zaštitu zdravlja Srbije“, što potvrđuje orijentisanost preduzeća za saradnju sa naučnim ustanovama.
Primenom aluminijum-sulfata kod naših potrošača u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji i Grčkoj, kvalitetom obezbeđujemo stabilnu tržišnu poziciju. Reklamacije na proizvod u prethodnih 10 godina nismo imali.

  

Kao rezultat tržišnog istraživanja i praćenja savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća, preduzeće “Marking“ razvija tehnologiju proizvodnje polialuminium-hlorida (PAC), što predstavlja STRATEŠKI CILJ preduzeća u narednom periodu.

Aluminijum-sulfat, tehnički, opšte formule Al2(SO4)3x nH2O je sivkasto-bela kristalna supstanca specifične težine od 1600 kg/m3.
Rastvoren u vodi ponaša se kao puferski rastvor sa pH 3,8-4,2, a u suvom kristalnom stanju ima sposobnost da apsorbuje vlagu, tako da se može upotrebiti kao sušač.
Aluminijum-sulfat, tehnički, primarno se upotrebljava kao flokulant u tretmanu sirove vode, kao vezivno sredstvo u proizvodnji hartije, kao sušilo u jednoj od faza proizvodnje šećera, u naftnoj industirjitretmanu otpadnih voda.

Aluminijum-sulfat, tehnički, opšte formule Al2(SO4)3x nH2O je sivkasto-bela kristalna supstanca specifične težine od 1600 kg/m3.
Rastvoren u vodi ponaša se kao puferski rastvor sa pH 3,8-4,2, a u suvom kristalnom stanju ima sposobnost da apsorbuje vlagu, tako da se može upotrebiti kao sušač.
Aluminijum-sulfat, tehnički, primarno se upotrebljava kao flokulant u tretmanu sirove vode, kao vezivno sredstvo u proizvodnji hartije, kao sušilo u jednoj od faza proizvodnje šećera, u naftnoj industirji, tretmanu otpadnih voda i dr.

ALUMINIJUM-SULFAT – PLOČA (ASP)

Proizvod čije su dimenzije 800 x 600 x 80 mm.
Namenjen je daljoj preradi i kao takav se retko isporučuje kupcima.

ALUMINIJUM-SULFAT – GRANULISANI (ASG od 40 do 60 mm)

Ovaj proizvod predstavlja dimenzionisanu granulaciju od 40 – 60 mm.
Isporučuje se najčešće rifuzno, a može i džakiran u PE vreće od 50 kg.
Ova granulacija čini 30% ukupne proizvodnje.

ALUMINIJUM-SULFAT – GRANULISANI (ASG od 6 do 40 mm) – ORAH

Proizvod koji se najviše koristi u postrojenjima za proizvodnju pitke vode.
Isporučuje se rifuzno, PE vrećama od 50 kg i predstavlja 50% ukupne proizodnje.

ALUMINIJUM-SULFAT – MLEVENI (ASM)

Predstavlja višu fazu prerade kao mešavina granulacija od 0 do 60 mm. Sadržaj pakovanja ima:
. 20% granulacije od 0 do 6 mm
. 40% granulacije od 6 do 40 mm
. 40% granulacije od 40 do 60 mm
Isporučuje se rifuzno, u džambo vrećama od 1000 kg i PE vrećama od 50 kg.

ALUMINIJUM-SULFAT – GRANULISANI (ASG od 0 do 6 mm) – PIRINAČ

Proizvodnom doradom višeg stepena ova granulacija izdvaja se kao 20%-ni deo ukupnog proizvoda. Upotrebljava se kod manjeg broja korisnika uz specifične uslove primene.
Isporučuje se, uglavnom, autocisternama (rifuzno), a manji deo u džambo vrećama od 1000 kg ili u PE vrećama od 50 kg.

MARKING DOO – Proizvodnja Aluminijum – sulfata Užice

Za više informacija, možete nas kontaktirati na:
tel: +381 31 571 283; +381 31 572 039
email : [email protected]

POŠALJITE NAM UPIT

    Postavi komentar