EnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianRussianSerbianSlovenianSpanish

Studio za edukaciju SILA GLASA Beograd

0 / 5
Uporedi Štampaj
Girl in a jacket

Studio za edukaciju SILA GLASA Beograd

Osnivač logopedskog centra SILA GLASA je Biljana Milošević, defektolog-logoped koja u saradnji sa svojim saradnicima ima za cilj da otkloni sve one faktore koji provociraju poteškoće u razvoju govora i jezika, u senzomotornom, kognitivnom i socio-emocionalnom razvoju. Jer, udruženim snagama lakše možemo da pružimo podršku i pronađemo adekvatno rešenje za navedene probleme.

 

Mnoga stanja, uključujući cerebralnu paralizu, autizam, razvojna kašnjenja i ostala, mogu prouzrokovati teškoće i zastoje u razvoju govora i jezika. Neka deca ne razumeju jezik. Neka deca razumeju ali nisu u stanju da efikasno komuniciraju usled poteškoća sa govorom. Ponekad se deca susreću sa izazovima u drugim oblastima, npr u gestikuliranju rukama ili mimičmon muskulaturom.

Govorno-jezička terapija je klinički program namenjen poboljšanju govornih i jezičkih veština i oralnih motornih sposobnosti. Deca koja ne raspolažu sposobnošću korišćenja govora ili/i jezika, mogu zahtevati rad na jasnoći izgovora ili na izgradnji jezičkih veština u smislu bogaćenja rečnika, usvajanu pravila na koji se grade rečenične strukture (uvek strogo poštujući kalendarski i mentalni uzrast) ili obuku kako da koriste asistivne tehnologije (kompjuteri i različiti softveri) preko kojih bi, posredno, mogli da izraze svoje želje, potrebe, misli, osećanja i namere.

Stanja u kojima je neophodno uključivanje govorno-jezičke  terapije:

 • Oštećenja sluha

 • Kognitivno ili drugo razvojno kašnjenje

 • Slaba oralna muskulatura i nespretni pokreti

 • Rascepi usne I nepca

 • Autizam I drugi pervazivni razvojni poremećaji

 • Teškoće u usvajanju maternjeg jezika recpetivnog i ekresivnog tipa

 • Poremećaji fluentnosti

 • Traumatske povrede mozga

 

Preporuka stručnjaka je da se sa terapijom otpočne što pre, jer se ostvaruje brži i potpuniji napredak na planu pogodjenih oblasti. Zavisno od datog stanja i potreba konkretne ličnosti kojoj je potrebna govorna terapija, rezultat se može postići i tokom samo jednog susreta, a može potrajati i nekoliko godina.

Usluge koje nudi SILA GLASA su:

 

Domen rada logopeda SILA GLASA obuhvata sledeće oblasti:
-Afazija
-Disfazija
-Dislalija
-Disleksija
-Disgrafija (motorna i jezička)
-Dispraksija
-Disgnozija
-Poremećaji pažnje
-Poremećaji tempa i ritma govora
-Poremećaji fluentnosti
-Fina motorika
-Disortografija
-Specifične smetnje učenja
-Usporen senzomotorni i psihomotorni razvoj

 

Studio za edukaciju SILA GLASA Beograd

Za više informacija, možete nas kontaktirati na:
tel: +381 60 722 08 75; +381 64 117 94 08
email : [email protected]

 • Osoba Biljana Milošević
 • Adresa Mladena Mitrića 2a, Čukarička padina
  11030 Beograd
  Srbija

Postavi komentar