EnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianRussianSerbianSlovenianSpanish

Advokat SLAVICA GRAHOVAC Beograd

0 / 5
Uporedi Štampaj
Girl in a jacket

Advokat SLAVICA GRAHOVAC Beograd

Advokat Slavica Grahovac rodjena je 1959. godine u Beogradu, u porodici imućnih roditelja gde je otac bio pravnik-vojno lice. Kada je 1981. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku anglistike upisala je Pravni fakultet u Beogradu i počela da saradjuje sa kancelarijom poznatog advokata, krivičara, Veljka Guberine kao saradnik i PR.

  

PRAVNE USLUGE:

 • Privredna drustva; 

  -osnivanje privrednog društva

  -reorganizacija društva (odnosno promena statusne i pravne forme društva)

  -postupak likvidacije i stečaja društva

  -postupak likvidacije i stečaja društva

 • Upravni postupak;

 • Radni sporovi;

 • Naknada štete;

 • Parnični postupak;

 • Vanparnični i ostavinski postupci;

 • Krivični postupak;

 • Nekretnine;

   -pribavljanje dokumentacije za izgradnju,

   -kupoprodaja nepokretnosti

   -kompletiranje imovinsko-pravne dokumentacije

 • Restitucija.

PREVODILAŠTVO

Prevodimo sve sa engleskog, nemačkog, španskog i ruskog jezika a zajedno sa saradnicima i većinu svetskih jezika.

( ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, ŠPANSKI, PORTUGALSKI, FRANCUSKI, RUSKI, POLJSKI, ČEŠKI, MAĐARSKI, BUGARSKI, RUMUNSKI, MAKEDONSKI, SLOVENAČKI, HRVATSKI, ALBANSKI, GRČKI, ŠVEDSKI I HOLANDSKI JEZIK). 

Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač. Ja sam sudski prevodilac, tumač za engleksi, nemački, španski i ruski jezik.
Njegova istovetnost sa originalom na izvornom jeziku garantuje se pečatom stalnog sudskog tumača za određeni jezik postavljenog rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

 

PREVOD PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA:

 • ugovori, tužbe, rešenja, odluke, pravilnici;

 • izvod iz sudskog registra preduzeća, finansijski izveštaj, revizorski izveštaj, godišnji i revizorski izveštaji;

 • kupoprodajni ugovori, stručni tekstovi, tehnička uputstva;

 • sertifikati, međunarodne dozvole;

 • prevođenje veb-stranica i reklamnih poruka;

 • prevođenje zakonodavstva EU;

 • tenderi – tenderska dokumentacija itd.

PREVOD LIČNIH DOKUMENATA:

 • izvodi iz matičnih knjiga rođenih/venčanih/umrlih;

 • potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu;

 • diplome, svedočanstva, prepis ocena i nastavni plan;

 • punomoćja;

 • zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole;

 • potvrde o stanju računa u banci;

 • lične karte, vozačke dozvole, pasoši, lekarski nalazi itd.

OBAVEZA KLIJENTA

Potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji Vam je potreban prevod. Dostava/preuzimanje dokumenata obavlja se u našim prostorijama Vojvode Milenka 34, Beograd, (nastavak Tiršove ulice, izmedju Britanske i bivše američke ambasade u Kneya Miloša ulici) svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

 

Advokat Slavica Grahovac Beograd

Za više informacija kontaktirajte nas na:
tel: +381 11 3616 345; +381 63 20 99 99
email: [email protected]

 • Adresa Vojvode Milenka 34, 11000 Beograd
  Srbija

Postavi komentar