EnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianRussianSerbianSlovenianSpanish

Račuvodstveni centar Beograd ŠKORPION

0 / 5
Uporedi Štampaj
Girl in a jacket

Račuvodstveni centar Beograd ŠKORPION

Račuvodstveni centar ŠKORPION nalazi se u Zemunu i Vaš je provereni partner za sve neophodne knjigovodstvene poslove.

Pružamo usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima:

 • vodjenje kir i kpr knjiga

 • analiticke evidencije dugovanja i potrazivanja komiteneta

 • izrada kalkulacija i kep knjige

 • blagajna

 • evidencija osnovnih sredstava ,knjigovodstvena i poreska amortizacija istih

 • pripremanje dokumentacije za dobijanje kredita

 • materijalno/robno knjigovodstvo (vođenje evidencije o zalihama robe i materijala)

 • pogonsko knjigovodstvo (obračun proizvodnje,kalkulacija cene koštanja,karatkoročni obračun uspeha,obračun planskih troškova,statistika i analiza troškova…)

 • prikupljanje,obrada i kontrola ispravnosti dokumentacije

 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija

 • evidencija blagajne i platnog prometa

 • obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave

 • obračun PDV i podnošenje poreske prijave – PPPDV

 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih

 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave

 • obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo…) i podnošenje prijave

 • obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama

 • obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade

 • formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje

 • obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,dnevnice,opremnine,solidarna pomoć…)

 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – nerezidenti

 • obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima

 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara

 • izrada IOSi. obrazaca (invalidi)

 • obračun lične zarade preduzetnika

 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca

 • evidencije o svim obračunima i isplatama

 • priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama

 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima

 • prijava lokalnih taksi

 • obračun i prijava poreza na dobit

 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja

 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje

 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja

 • izrada konsolidacionih paketa

 • izrada izvestaja Narodnoj Banci (DI1 , DI2)

 • izrada stataistickih izvestaja za Republički zavod za statistiku ( SBS 01 , SBS 02 , TRG 10…)

 • otvaranje firmi

 • promene u APR-u

 • finansijski izveštaji

 • likvidacija

U ponudi imamo i kurseve:

Ljubica Ilić je neko ko je gradio svoju karijeru dugi niz godina i neko ko je bio šef računovodstva u kompanijama koje broje preko 1000 zaposlenih… Neko ko je vodio hotele, velika i mala preduzeća i neko ko je spreman da se vašem poslu posveti kao parner i prijatelj br1.

Ponosni smo nosilac svojevrsnog sertifikata firma od poverenja što je relevantan pokazatelj, kvaliteta jedne firme, koji je generisan pomoću specijalnog softvera i algoritma koji proverava vaš rang kroz komentare na društvenim medijima i drugim značajnim veb lokacijama.

U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure u pružanju usluga. Od početka gradimo partnerski odnos sa klijentima, ulažući naš trud, rad, talenat i znanje u dugoročnu saradnju.

Ako Vas interesuje jedinstvena kombinacija kvalitetne usluge i povoljne cene obratite nam se sa punim poverenjem.

Račuvodstveni centar Beograd ŠKORPION

Za više informacija, možete nas kontaktirati na:
tel: +381 60 0710 009
email : [email protected]

POŠALJITE NAM UPIT

  • Adresa Vojni put 1 544, blok 1,
   Zemun - Altina
   Beograd
   Srbija

  Postavi komentar